Björkbergsskolan!

12 February

Hej

Här kommer barnens nedskrivna tankar om projektet ”Barn föds inte med fördomar”:

Det är viktigt att jobba med fördomar så att folk liksom börjar tänka till lite mera. Innan jag började jobba med projektet tänkte inte jag så mycket på hur bra jag har det. Nu har jag börjat tänka mer på att alla borde ha det som jag. Jag menar att alla är lika mycket värda.

Alla förtjänar att ha mat och tak över huvudet. Det spelar ingen roll hur just du ser ut eller tänker. Du förtjänar ändå rätten till att ha det lika bra som jag. Även om du tycker att du är annorlunda för att du har svårt med saker så är du lika mycket värd ändå.

                             (Ellen F)

 

Projektet har gjort så att jag tänker på utvecklingsstörda på ett helt annat sätt. Typ att jag ser upp till dem. ”Barn föds inte med fördomar” har lärt mig att barn inte föds med fördomar och att alla är lika mycket värda precis som man är. Jag tycker att arbetet var roligt eftersom man lärde sig så mycket och så var det ju såklart kul att gå på teatern och kolla på filmerna. Våra ledord ”Hänsyn, respekt och attityd” passar bra för att de alla betyder att man ska behandla alla lika mycket.

                          (Emma)

 

Jag har varit med om en fantastisk resa med mina elever i och med projektet ”Barn föds inte med fördomar”. Det har varit många olika färdiga moment/arbetsuppgifter som jag direkt har kunnat koppla till läroplanen. Vi har argumenterat, diskuterat och reflekterat. Vi har skrivit, lyssnat och sjungit. Alla moment inom samma fokusområde: att barn inte föds med fördomar utan många gånger ”ärver” de detta av sina föräldrar, att vi alla är precis lika mycket värda oavsett kön, hudfärg eller om vi är utvecklingsstörda eller ”normal störda” som Pär Johansson brukar säga. Vi har kunnat inkludera fler arbetsuppgifter som står i våra styrdokument t.ex. mänskliga rättigheter och Barnkonventionen. Vi har pratat om demokrati och integration. Vi har tre ledord på skolan ”Hänsyn, respekt och attityd”, och dessa ord kunde vi ta in på ett naturligt sätt under projektet. Det ska inte vara tre fina ord på ett papper, utan det är tre ord med en innebörd som vi behöver påminnas om.

Istället för att mina elever var rädda, skämdes över släktingar med funktionsnedsättningar/ utvecklingsstörning så har eleverna fått en helt annan inställning! De hejar glatt på dem istället för att gömma sig, de berättar med stolthet över sina släktingar istället för att skämmas.

Tack för att vi fick vara med i detta projekt!

                        

(Anette lärare Björkbergsskolan)