Arbetet fortsätter....

14 September

Tack för att ni varit med i projektet ”Barn föds inte med fördomar”. Nu fortsätter arbetet med arbetsmaterial som är fristående och anpassat att användas i likabehandlingsarbetet. Jag kommer gärna ut och har en infoträff med lärarna om materialet version 2.0.

Med vänlig hälsning Peter Hallberg peter@gladahudikteatern.se

Kommunerna som har deltagit i Barn föds inte med fördomar (Barn föds utan fördomar) skriver under en avsiktsförklaring gällande att projektets aktiviteter lever vidare och står på egna ben i kommunen.

Projektets arbete kommer utgöra ett fortsatt och hållbart inslag i skolans och kommunens arbete i integration- och likabehandlingsarbete.

En styrka i projektet är att arbetsmaterialet inte är kopplat till föreställningen primärt utan kan användas vidare som ett fristående arbetsmaterial och vi uppmanar lokala teatergrupper att i framtiden bli en del av projektet för att uppnå en social hållbarhet. Vi har även en kontinuerlig uppföljning med skolorna som har deltagit i projektet där vi ger dem en manual för att sprida projektet

vidare i sin organisation på ett konkret sätt. Glada Hudik-teatern kommer finnas som mentorer och även besöka projekt-orterna årligen för att starta upp varje nytt läsår och säkerställa projektets överlevnad.